Opleiding doktersassistente

Wat doet een doktersassistent

In Nederland zijn ongeveer 35.000 doktersassistenten actief. De meesten daarvan werken in de huisartsenzorg: in een praktijk, op de telefonische spoedzorg van een huisartsenpost of in een multi-disciplinair gezondheidscentrum.
Veel ziekenhuizen gaan ertoe over om op de poliklinieken de medisch secretaresses te vervangen door doktersassistenten (vanwege medisch-technische handelingen)

Maar er zijn nog meer werkvelden voor doktersassistenten. De GGD (assisteren van de schoolartsen), arbodiensten (uitvoeren van onderzoeken bij werknemers), verpleeghuizen, laboratoria, defensie.

Volwassenen College heeft een overeenkomst met het UWV. Dat betekent dat werkzoekenden die ingeschreven staan bij het UWV de opleiding via het UWV kunnen volgen.

Het UWV vindt Doktersassistent een kansrijk beroep, klik hier voor het volledige artikel.

Erkende opleiding

De overheid heeft vastgelegd waaraan een doktersassistent moet voldoen om voor een wettelijk erkend diploma in aanmerking te komen. Dit staat allemaal beschreven in het ‘Kwalificatiedossier Doktersassistent’.
In het examenprogramma heeft het Volwassenen College vastgelegd hoe het onderwijs en het examen hierin voorziet. Op grond van dit examenprogramma heeft het Volwassenen College de erkenning als opleider voor Doktersassistenten volgens het CREBO gekregen en krijg je een MBO-4 diploma.

Opbouw opleiding Doktersassistent bij het Volwassenen College

De opleiding doktersassistente van het Volwassenen College bestaat uit de volgende onderdelen:

Beroepshouding

In het Kwalificatiedossier staat de volgende omschrijving van de houding van een doktersassistent:

De doktersassistent heeft een professionele beroepshouding, die gebaseerd is op de beroepscode, waarbij zij vakkundig en bekwaam patiënten tegemoet treedt. De beroepshouding van de doktersassistent wordt gekenmerkt door een pro-actieve, anticiperende en initiërende opstelling, flexibiliteit en klantgerichtheid. Zij heeft een empathische, hulpvaardige, integere, evenwichtige, onbevooroordeelde en open houding richting patiënten en een loyale en coöperatieve houding richting collega’s en andere professionals. Zij stelt zich op als teamlid en denkt actief mee om de praktijkvoering te optimaliseren. Zij toont respect voor de patiënt, ongeacht zijn/haar sociale of economische status, levensbeschouwing, politieke overtuiging, opleiding, ras, sekse of leeftijd. Tijdens de beroepsuitoefening hanteert zij de geldende regels t.a.v. privacy, veiligheid, hygiëne en gedragsregels. Zij is kostenbewust en milieubewust en werkt ergonomisch verantwoord. Zij heeft het vermogen om ook binnen de urgentie van hulpvragen en tijdsdruk professioneel te blijven handelen en communiceren. Zij staat kritisch ten opzichte van haar eigen beroepshouding, kan deze indien nodig aanpassen en is erop gericht haar beroepscompetenties blijvend te ontwikkelen.

Deze beroepshouding is moeilijk aan te leren op school, omdat veel aspecten hiervan het beste ontwikkeld kunnen worden door levenservaring. Het Volwassenen College maakt gebruik van de reeds opgedane levenservaring van de volwassen student bij het ontwikkelen van deze gewenste beroepshouding. 

Vooropleiding

Voor de eisen die worden gesteld aan de vooropleiding, klik hier.

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?
Bekijk dan meteen hoe je je kunt inschrijven.

Aanmelden