Tijdens Praktijkdagen oefenen we Medisch-technische handelingen

Er zijn zo’n vijftig medisch-technische handelingen die een doktersassistent moet kunnen uitvoeren. Naar het idee van het Volwassenen College kun je deze het beste leren door te ‘doen’. Dus daar zijn we tijdens praktijkdagen mee bezig. We oefenen op onszelf, op elkaar (medestudenten en docenten) maar als het pijnlijk of genant is op een model. Hoe leuk is het niet om je eigen bloedsuiker te bepalen of je urine na te kijken. Hechtingen verwijderen, wratten aanstippen, verbanden aanleggen, bloeddruk meten zijn veel in de praktijk voorkomende handelingen en die gaan we allemaal oefenen. Bij het uitvoeren van de handelingen gebruik je protocollen. Volwassenen College verstrekt bij aanvang van de studie de ‘Routeplanner Praktijkdagen’ met de lesbeschrijving en een overzicht van ‘Protocollen’ waarin je de protocollen vindt van alle uit te voeren handelingen. De achterliggende theorie van de handelingen is na te lezen in het boek ‘Medisch-technische handelingen voor doktersassistenten’.

Tijdens een van de praktijkdagen krijg je les over reanimatie en doe je hierin examen. Na afloop van de opleiding krijgt de student daarom naast het MBO4-diploma doktersassistent tevens een reanimatiediploma. Hierdoor weet je wat te doen als er iemand in de wachtkamer circulatieproblemen krijgt.

De Praktijkdagen worden afgesloten met een praktijktoets waarvoor je bij een docent een steekproef van enkele handelingen op de juiste manier moet uitvoeren.