Doedagen

De Doedagen gaan over medisch-technische handelingen.
Hierbij moet je denken aan bloeddruk meten, bloed afnemen, injecties toedienen, oren uitspuiten, enzovoort.

Tijdens de Doedagen zijn studenten vooral bezig met “doen”; het uitvoeren van deze handelingen in een oefensituatie. Er wordt geoefend op allerlei verschillende modellen en als het niet te ingrijpend is, ook op elkaar.

In de routeplanner Doedagen staat wat de onderwerpen van de verschillende Doedagen zijn, zodat iedereen goed voorbereid op de les komt.

De Doedagen worden afgesloten met een praktijkexamen en een reanimatie-examen.

Na afloop van de opleiding krijgt de student daarom naast het MBO4-diploma doktersassistente tevens een reanimatiediploma.