Als je een uitkering van het UWV ontvangt, kan je in aanmerking komen voor door het UWV betaalde scholingĀ  . Het Volwassenen College heeft een raamovereenkomst gesloten met het UWV op basis van het Inkoopkader scholingsdienstenĀ 2021, Perceel 1: Opleidingen behorend tot privaat onderwijs.