Visie

Het Volwassenen College heeft de visie dat volwassenen, die tot de slotsom komen dat ze niet zijn opgeleid voor ‘het beroep’ dat bij ze past, alsnog een kans krijgen om door scholing dat beroep te gaan uitoefenen.

Missie

Het Volwassenen College ziet het als haar missie om een opleidingsinstituut te zijn voor studenten die behoren tot de doelgroep, zodat zij op een prettige en adequate manier worden opgeleid voor een zinvol en relevant beroep op de arbeidsmarkt.

De visie en missie van het Volwassenen College op opleiden is impliciet de visie en missie op examinering.

Uitwerking sleutelbegrippen

Doelgroep

De doelgroep van het Volwassenen College bestaat uit volwassenen, die een tweede kans willen op een zinvol en relevant beroep, waar vraag naar is op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Zodoende bestaat de doelgroep uit volwassenen die al ‘gevormd’ zijn door het volgen van een andere beroepsopleiding en het opdoen van werk- en levenservaring.
Daardoor heeft de doelgroep heel specifiek behoefte aan een erkend MBO-diploma, verkregen op een manier die op de doelgroep is afgestemd.

De doelgroep bestaat uit herintreders en omscholers. Meestal zullen het vrouwen zijn tussen de 25 en 60 jaar.

Iedereen vanaf 25 jaar die beschikt over de vereiste vooropleiding wordt toegelaten, ervan uitgaande dat deze personen beschikken over de vereiste levenservaring.

Geïnteresseerden in de leeftijd tussen 20 en 25 jaar die voldoende gemotiveerd zijn, kunnen worden toegelaten op grond van motivatie en voldoende levenservaring. Na het schrijven van een motivatiebrief en na een gesprek met een docent beslist de examencommissie bij deze leeftijdsgroep over toelating.
Met belangstellenden in de leeftijd van 18 tot 20 jaar wordt uitdrukkelijk besproken of zij niet beter af zijn in het reguliere onderwijs.

Prettig

Er wordt naar gestreefd om het onderwijs prettig en in een goede sfeer te laten verlopen.
Veel volwassenen zien tegen een opleiding op. Echter als de opleiding prettig verloopt, zal dit de resultaten ten goede komen.
Instrumenten die het Volwassenen College hiervoor o.a. inzet:
– er wordt les gegeven in kleine, vaste groepen;
– het aantal verschillende leraren wordt zoveel mogelijk beperkt, zodat er per groep een vaste kern van gemotiveerde vakdocenten is;
– er wordt veel en praktisch geoefend met praktijksituaties;
– door veel te oefenen en kleine toetsen te maken wordt geprobeerd om de druk van toets-situaties af te halen, omdat de doelgroep soms examenstress ervaart;
– een goede sfeer, door bijvoorbeeld gezamenlijke te lunchen op school.

Adequaat

De doelgroep is al gevormd en kan die vorming gebruiken ten behoeve van het beroep. De studenten hoeven niet voortdurend aan de hand genomen te worden en door de kwalificatie te worden geleid. De studenten krijgen echter een beroepsspecifieke aanscherping van wat er al aanwezig is en dit wordt in een overzichtelijke en duidelijke vorm aangeboden.
De studenten kunnen zich de stof snel eigen maken door opeenvolgend:
– zich thuis gericht voor te bereiden;
– tijdens de les intensief gezamenlijk met docent en klasgenoten bezig zijn;
– na afloop van de lessen de stof te verwerken en een plaats te geven.

Zinvol

Op jongere leeftijd wordt er nog niet zo stil gestaan bij de toekomst op langer termijn. Als volwassene echter, komt veelvuldig een realisatie van ‘moet ik dit nog tot mijn pensioen doen? Ik kan beter.’

Mede uit onderzoek blijkt dat een zinvolle invulling van het professionele bestaan bijdraagt aan werkplezier en het algeheel welbevinden.
Zinvol kan weliswaar voor eenieder een andere invulling krijgen, maar het Volwassenen College verstaat eronder ‘een bijdrage leveren aan het beter functioneren van mens en maatschappij’.

Relevant

De meeste mensen willen graag een bijdrage leveren die relevant is. Relevant in deze is min of meer synoniem met ‘van betekenis zijn’ of ‘niet door elk willekeurig ander of andere situatie te vervangen’.
Het Volwassenen College wil mensen opleiden voor beroepen die er toe doen en waar vraag naar is.