Generieke Vakken

De generieke vakken zijn voor alle MBO niveau 4 studenten in Nederland hetzelfde, ongeacht de opleiding.
De examens van de generieke vakken worden tijdens de lesdagen afgenomen.
Een deel van elk examen is een landelijke examen. Deze gaan over algemene onderwerpen en worden via de computer afgenomen.
Daarnaast zijn er instellingsexamens die zoveel mogelijk bij het vakgebied doktersassistente aansluiten. 

Alleen bij vak rekenen bestaat het examen slechts uit een een landelijk computerexamen. Ook dit wordt tijdens een lesdag klassikaal afgenomen. Voor het reken-examen hoef je geen voldoende te halen. Dus ook bij een onvoldoende voor het vak rekenen haal je het diploma doktersassistente. Wel moet je de andere examens halen.

Generieke vakken:

  1. Nederlands
  2. Engels
  3. Rekenen
  4. Loopbaan en Burgerschap