Generieke Vakken

De generieke vakken zijn voor alle MBO niveau 4 studenten in Nederland hetzelfde, ongeacht de opleiding.
De examens van de generieke vakken worden tijdens de lesdagen afgenomen.
Een deel van elk examen is een landelijke examen. Deze gaan over algemene onderwerpen en worden via de computer afgenomen.
Daarnaast zijn er instellingsexamens die zoveel mogelijk bij het vakgebied doktersassistente aansluiten. 

Voor rekenen is er met ingang van het schooljaar 2022-2023 een nieuw examen gekomen. Dit is een examen dat op de computer wordt afgelegd. Hiervoor wordt eenmaal per jaar, op een aparte afnamelocatie voor elke klas het examen georganiseerd op een dag buiten de lesdag om. Om te slagen kun je een 5 voor Rekenen compenseren met de cijfers voor Nederlands en Engels. Dus ook studenten die moeite hebben met rekenen, kunnen aan deze eis voldoen.

Generieke vakken:

  1. Nederlands
  2. Engels
  3. Rekenen
  4. Loopbaan en Burgerschap