Medewerkers

Het Volwassenen College is een kleine platte organisatie. De meeste medewerkers zijn tevens werkzaam in de gezondheidszorg en/of het onderwijs. 

Het Volwassenen College wordt sinds juli 2021 geleid door Piet Stapert, algemeen directeur.

De mensen die bij het Volwassenen College betrokken zijn, combineren het werken in het onderwijs veelal met werken in de Gezondheidszorg. Het team medewerkers van het Volwassenen College is onder te verdelen in:

  1. Medewerkers met een docerende taak: docenten 
  2. Medewerkers met een administratieve taak: Examenbureau, Studentenadministratie en Secretariaat van de Commissies
  3. Medewerkers met een adviserende taak: leden van de verschillende commissies

Docenten

Voor een overzicht van de verschillende docenten, klik hier.

Administratieve ondersteuning

Deze medewerkers dragen zorg voor het Examenbureau, de Studentenadministratie en het Secretariaat van de verschillende commissies.

Medewerkers met een adviserende taak

Hieronder vallen de leden van de verschillende commissies.
In de functie van onafhankelijk lid van een commissie zijn diverse deskundigen betrokken bij het Volwassenen College.

Examencommissie

examencommissie@volwassenencollege.nl

Fokke de Haan (voorzitter)

Jeannet Altena (Docentlid)
Docent opleiding doktersassistente locaties Leeuwarden en Hoogeveen

Mayla Mettes (Werkende Gezondheidszorg)

Piet Stapert (Secretaris)

Commissie van Beroep

Anita Kramers-de Boer (voorzitter)
Nurse practioner hematologie VUmc

Hans van Muijen (secretaris)
1e graads docent geschiedenis, systeembeheerder, informaticaspecialist

Tineke Visser (lid)
Gepensioneerd onderwijzeres Proloog (Openbaar Basisonderwijs Leeuwarden), ruim 40 jaar werkzaam geweest in buitengewoon en gewoon onderwijs in diverse functies

Comité van aanbeveling

Tevens zijn bij het Volwassenen College betrokken:

Helga Holtes-Van den Bovenkamp (reservelid commissie van beroep)
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Den Helder en Schagen

Boudewijn Mercx (adviseur)
Gepensioneerd Marine arts Den Helder, voormalig docent anatomie,fysiologie, pathologie ROC Amsterdam

Siebren Bonsma (reservelid commissie van beroep)
Gepensioneerd Directeur zorg en Welzijn ROC Friese Poort Sneek 

Erik Kirchhoff (adviseur)
Fysiotherapeut

Pia van Muyen-Mercx (adviseur)
Gepensioneerd docent AMV