Medewerkers

Het Volwassenen College is een kleine platte organisatie. De meeste medewerkers zijn tevens werkzaam in de gezondheidszorg en/of het onderwijs. 

Het Volwassenen College wordt sinds juli 2021 geleid door Piet Stapert, algemeen directeur.

De mensen die bij het Volwassenen College betrokken zijn, combineren het werken in het onderwijs veelal met werken in de Gezondheidszorg. Het team medewerkers van het Volwassenen College is onder te verdelen in:

  1. Medewerkers met een docerende taak: docenten 
  2. Medewerkers met een administratieve taak: Examenbureau, Studentenadministratie en Secretariaat van de Commissies
  3. Medewerkers met een adviserende taak: leden van de verschillende commissies

Docenten

Voor een overzicht van de verschillende docenten, klik hier.

Administratieve ondersteuning

Deze medewerkers dragen zorg voor het Examenbureau, de Studentenadministratie en het Secretariaat van de verschillende commissies.

Medewerkers met een adviserende taak

Hieronder vallen de leden van de verschillende commissies.
In de functie van onafhankelijk lid van een commissie zijn diverse deskundigen betrokken bij het Volwassenen College.

Examencommissie

examencommissie@volwassenencollege.nl

Fokke de Haan (Voorzitter)

Jeannet Altena (Docentlid)
Docent opleiding doktersassistente locatie Leeuwarden

Marianna Nanninga (Lid werkzaam in Gezondheidszorg)

Piet Stapert (Secretaris)

Commissie van Beroep

drs J.A.S.M. van Muijen (Hans) Voorzitter
1e graads docent geschiedenis, systeembeheerder, informaticaspecialist

Mw. T.C. Visser (Tineke) Secretaris
gepensioneerd onderwijzeres Proloog (Openbaar Basisonderwijs Leeuwarden), ruim 40 jaar werkzaam geweest in buitengewoon en gewoon onderwijs in diverse functies

S. Bonsma (Siebren) Lid
Gepensioneerd Directeur zorg en Welzijn ROC Friese Poort Sneek

Comité van aanbeveling

Tevens zijn bij het Volwassenen College betrokken:

Mw. H. Holtes-Van den Bovenkamp (Helga) Vertrouwenspersoon
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Den Helder en Schagen

Drs. B. Mercx (Boudewijn) Adviseur
Gepensioneerd Marine arts Den Helder, voormalig docent anatomie,fysiologie, pathologie ROC Amsterdam

Mw. Drs. P. van Muijen-Mercx (Pia) adviseur
gepensioneerd docent A.M.V. 

Mw. B Bonnema-Smithuis (Barbara) Adviseur
gespecialiseerd verpleegkundige Intensive Care, voormalig bestuurslid gezondheidscentrum Camminghaburen te Leeuwarden, voormalig voorzitter Examencommissie Volwassenen College