Keuzedeel

extra examenvak

Om in aanmerking te komen voor het erkende diploma doktersassistent dient de student naast de toetsen voor het examen Doktersassistent examen te doen in een vak naar keuze. Welke keuzes er gemaakt kunnen worden, wordt bepaald door het opleidingsinstituut. Het Volwassenen College biedt twee keuzedelen aan in vakken waar een doktersassistent ook echt iets aan heeft. De lessen in deze vakken zijn geïntegreerd in de kennisdagen en dus voor elke student. Alle studenten worden in de bijbehorende Kennistoetsen ook geëxamineerd in de betreffende vakken. Maar de student dient zich extra te verdiepen in een van beide, naar eigen keuze. Deze verdieping bestaat uit een onderzoek in de vorm van drie interviews die de student houdt. Naar aanleiding van de in deze interviews verkregen informatie dient de student een verbeterplan of behandelplan op te stellen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dit is de toegevoegde waarde van een Doktersassistent.

De informatie en het verbeterplan of behandelplan inclusief toelichting geeft de student weer in een scriptie. Hoe deze opdracht aangepakt kan worden staat uitgebreid beschreven in de ‘routeplanner Keuzedeel’. Hierin staat ook een stappenplan om tot een goede scriptie te komen. Indien de student wil, kan deze zich ook nog opgeven voor de online cursus ‘scriptiebegeleiding’ die twee keer per jaar wordt gegeven. H

Aangeboden keuzedelen zijn:

  • Geneesmiddelleer: Voor dit keuzedeel interviewt de student drie patiënten in verschillende levensfasen. Het doel van de scriptie is om te komen tot een individueel behandelplan voor de medicatie-inname van de patiënt om de therapietrouw te verbeteren
  • Eerstelijns- en Ketenzorg: Voor dit keuzedeel interviewt de student een patiënt met een chronische ziekte en twee verschillende soorten zorgverleners die zorg verlenen aan patiënten met die ziekte. Doel van de scriptie is om te komen tot een verbeterplan om de samenwerking van zorgverleners te verbeteren zodat de zorg aan de patiënten met die ziekte ook verbeterd wordt.