Stage

Tijdens de opleiding dient de student minimaal 600 uur stage te doorlopen. Bij het Volwassenen College wordt de student niet naar een bepaald bedrijf gestuurd maar mag de student zelf het leerbedrijf aandragen. Op deze manier zoekt de student zelf een plek die past bij de interesses (werkveld) en mogelijkheden (locatie, uren per week) van de student.
Op deze manier is de kans op succes het grootst. Bij afstuderen blijkt 98% van de studenten reeds een baan te hebben, waarvan twee derde is ‘blijven hangen’ op het stageleerbedrijf. en op een baan het grootst.

Tijdens de stage werkt de student onder begeleiding van een doktersassistent in de praktijk aan een aantal opdrachten. Ondertussen leert zij haar kennis in de praktijk toe te passen. Gedurende de stageperiode wordt de student minimaal twee keer op het stageadres bezocht door de stagecoördinator van het Volwassenen College.

Vrijstelling

Indien een student aantoonbaar relevante werkervaring heeft in de gezondheidszorg kan vrijstelling worden aangevraagd en verkregen voor een deel van de uren. Dit kan worden aangevraagd bij de (onafhankelijke) examencommissie van het Volwassenen College.
De maximale vrijstelling voor stage-uren is 150 uur.

Klik op hiernaast op huisarts werkt logo voor verdere info.