Kundedagen

Les over alle andere zaken

Naast Medische Kennis (Kennisdagen) en Medisch Technisch Handelen (Praktijkdagen) zijn er nog een aantal onderwerpen waar een doktersassistente zich mee bezighoudt. Aan elk van deze onderwerpen is een Kundedag gekoppeld.

Kenmerkend voor Kundedagen is het werken in groepen. De onderwerpen zijn thuis voorbereid door middel van opdrachten die beschreven zijn in de ‘Routeplanner Kundedagen’.
Op de lesdag wordt deze informatie uitgewisseld. Dit leidt dan tot een product of opdracht die in de klas besproken wordt. Voor twee Kundedagen telt de opdracht als afsluitende toets. Voor de andere vier Kundedagen wordt het betreffende onderwerp aan het eind van de dag afgesloten met een examen.

Onderwerpen Kundedagen

  1. Communicatie
  2. Kwaliteitszorg
  3. Werken in een praktijk
  4. Wetgeving
  5. Doelgroepen
  6. ICT en Techniek
× Neem contact op