Opbouw opleiding

Opleidingen bij het Volwassenen College zijn een mix van thuisstudie en klassikaal les. Omdat de student de opleiding na een jaar kan afsluiten, maar er ook anderhalf jaar over mag doen zijn er verschillende manieren waarop de student de opleiding kan volgen.

Fulltime

De student kan fulltime, dat wil zeggen 5 x 8 uur, bezig zijn met de opleiding gedurende een jaar.

Elke week is er klassikaal les op een vaste lesdag van 9 tot 17 uur. Behalve in de schoolvakanties, dan is men vrij van school. Hierbij worden de regionale schoolvakanties van het basisonderwijs aangehouden.
Als voor- en nabereiding van de lesdag is de student gemiddeld 16 uur per week kwijt aan thuisstudie.

Naast de opleiding dient er stage gelopen te worden gedurende 600 uur, dit komt neer op gemiddeld twee dagen per week gedurende driekwart jaar. (Aan het begin van de opleiding; de eerste 3 maanden, mag nog geen stage worden gelopen).

Parttime

De student kan er ook voor kiezen om de verschillende onderdelen van de opleiding op een andere manier over de week te verdelen. Op die manier duurt de opleiding weliswaar langer, maar kan de student gedurende een deel van de opleiding deze combineren met andere dingen, bijvoorbeeld een baan in het vorige beroep.

De keuze kan bijvoorbeeld zijn om eerst volledig de theorie te volgen, en daarna stage te lopen gedurende 5 dagen in de week.

Maar er zijn nog veel meer tussenvormen mogelijk, als men er maar rekening mee houdt dat er een jaar lang 1 dag per week les is. Om deze les effectief te volgen is er gemiddeld 16 uur per week thuisstudie nodig. Om de opleiding succesvol af te sluiten dient er gedurende minimaal 600 uur stagegelopen te worden.

Persoonlijk

De lessen worden gegeven aan kleine klassen van 12 tot 18 studenten, op een regionale locatie, door een vast klein team van twee of drie docenten per locatie.

Maandelijkse instroom

De lessen kennen een instroommodel.
Dit betekent dat er elk kennisblok (klik hier) nieuwe studenten bij kunnen komen én dat er studenten kunnen afstuderen.
Dat komt omdat de lesdagen volgens een cyclisch rooster worden gegeven. Als de student alle lesdagen heeft gevolgd is deze student klaar.
Dit maakt dat er klasgenoten zijn die al langer in opleiding zijn. Zij kunnen je helpen omdat ze een tijdje ervoor in dezelfde situatie zaten als jij nu.

Duidelijkheid

Bij aanvang krijgt de student inzage in het eigen dossier en de mogelijkheid om een Routeplanner voor elk onderdeel van het onderwijs in te zien en te downloaden. Hierdoor kan de student altijd nalezen wat er onder een bepaald onderdeel valt en hoe hieraan gewerkt kan worden.
Daarnaast kan de student elke week de docent alles vragen. Omdat er per locatie wordt gewerkt in een klein team van twee of drie vaste docenten leren studenten en docenten elkaar goed kennen en is de drempel om wat te vragen klein.
Tevens stimuleert het Volwassenen College onderling contact tussen studenten door tijdens de les de mogelijkheden te bespreken van bijvoorbeeld app groepen of Zoom-bijeenkomsten.