Ontstaansgeschiedenis

In 2012 besloot een groep mensen, die allen werkzaam waren in de gezondheidszorg en/of het onderwijs, om een school op te richten specifiek voor onderwijs aan volwassenen. De school kreeg dan dan ook heel toepasselijk de naam ‘Volwassenen College’ en zij schreven de opleiding/examens in eigen beheer.


Achterliggende reden was onder andere de tekorten aan personeel in de Gezondheidszorg. De oprichters vonden het storend dat er bij alle publicaties in media over deze tekorten veelal slechts werd gesproken over maatregelen om meer schoolverlaters de zorg in te trekken. Op deze manier wordt eraan voorbijgegaan dat juist volwassenen met werk- en levenservaring waardevolle krachten kunnen zijn in de zorg.
Het Volwassenen College is opgericht om met een onderwijsprogramma specifiek gericht op deze doelgroep mensen snel en doeltreffend beschikbaar te krijgen voor de arbeidsmarkt.
De eerste studenten begonnen in maart 2018.

Sinds de oprichting zijn de personeelstekorten in de zorg alleen maar toegenomen. De meest studenten van het Volwassenen College blijken ten tijde van hun diplomering al een baan te hebben als doktersassistente.