Kennisdagen

De kennisdagen gaan over medische kennis dus anatomie, fysiologie en pathologie

Anatomie gaat over hoe het lichaam is opgebouwd, inclusief de Latijnse benaming van lichaamsdelen. Fysiologie gaat over hoe het lichaam werkt. Pathologie gaat over wat er gebeurt als er iets misgaat in het functioneren van het lichaam en er dus sprake van een ziekte is.

This image has no alt attribute, but its src is https://volwassenencollege.nl/wp-content/uploads/2020/07/triagewijzer-2.jpg


Voor het triëren gebruiken we de Triagewijzer van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Deze kennis heb je als doktersassistent nodig om te triëren.
Op school spreken we vaak over triageren, omdat we een triage verrichten en we daarvoor gebruik maken van de Triagewijzer .
Triageren is het bepalen van de mate van spoed waarmee de klacht van de patiënt moet worden behandeld. De assistente is immers degene die de afspraak maakt als de patiënt belt. Zij bepaalt dus hoe snel de patiënt wordt geholpen. In Nederland wordt bij huisartsen getriageerd op gestandaardiseerde wijze, met behulp van de Triagewijzer van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Deze moet je als student dan ook aanschaffen en zul je tijdens de opleiding intensief gebruiken.

De kennis is opgehangen aan onze orgaansystemen. De orgaansystemen zijn verdeeld in 7 verschillende modules, die bij ons “blokken” worden genoemd.
Tijdens elk van de 7 kennisblokken krijg je 4 lesdagen achter elkaar les in de anatomie, fysiologie en pathologie van de betreffende orgaansystemen. Twee weken na de laatste lesdag sluit je het blok af met een examen. 

In de ‘Routeplanner Kennisdagen’ staan de onderwerpen die in elk blok behandeld worden.
Zodoende kun je van tevoren de stof doornemen en voorbereiden. De lesdag begint met een huiswerktoets. Hierdoor kun je trainen in het uitleggen van ziektebegrippen, en krijgen jij en de docent een beeld van hoe het staat met je begrip van de stof. De huiswerktoetsen tellen niet mee, maar er moet per blok wel minimaal een huiswerktoets met een voldoende worden afgesloten.

Tijdens een lesdag zijn we op verschillende manieren bezig met de stof. Een deel is ‘hoorcollege’, waar de docent de stof van die dag doorneemt, maar we gebruiken ook veel andere vormen van onderwijs. Op deze manier wordt je meegenomen door de stof.
En als er vragen overblijven, kun je deze de week erna stellen.