Lessen in tijden van Covid-19

Ondanks de corona richtlijnen is er tot nu toe er nog geen lesdag vervallen of verzet en zijn alle toetsen en examens volgens planning afgenomen. De resultaten van de toetsen en examens zijn volledig vergelijkbaar met die van voor de coronacrisis. Dus dat is erg goed nieuws.

hoe gaan we verder…

De afspraken en richtlijnen omtrent corona/Covid-19 kunnen elke dag veranderen, maar op dit moment (februari 2022) is dit de stand van zaken.

Examens

Deze zullen weer normaal op de les locaties plaatsvinden, uitzonderingen daar gelaten.

lessen

Alle lessen zijn weer op locatie. Alleen de H2 groep volgt de lessen online. De eerste les van een blok is wel altijd online voor alle groepen.

Uiterlijk een week voor de lessen beginnen, worden nieuw startende studenten uitgenodigd voor een centrale zoombijeenkomst om hen op de hoogte te stellen van de werkwijze en de richtlijnen omtrent de lessen.