Lessen in tijden van Corona

We hebben veel geleerd van de Corona periode, in het onderwijs. Bij het Volwassenen College is er sinds Corona uitbrak in 2019 geen lesdag vervallen of verzet en zijn alle toetsen en examens volgens planning afgenomen. Er zijn zelfs studenten geweest die, met uitzondering van de doedagen, alle lessen online hebben moeten volgen. Waar we heel blij om zijn is dat zij desondanks hun opleiding goed hebben kunnen afsluiten en in de praktijk toch goed blijken te voldoen. Ook deze studenten zijn allemaal als doktersassistente aan het werk. Na vergelijking van de behaalde resultaten bleken de resultaten van de toetsen en examens tijdens lockdownperiodes volledig vergelijkbaar te zijn met die van voor de coronacrisis.

hoe gaan we verder…

De huidige situatie rondom Corona/Covid-19 is zo dat er geen reden is voor maatregelen. Volwassenen College heeft nauw contact met de brancheorganisatie NRTO en met het werkveld van de Gezondheidszorg om de laatste stand van zaken bij de houden.

Daarbij hebben we het volgende geconstateerd. Afgelopen winters waren de lessen online. Dit had als groot voordeel dat niemand, studenten en docenten, bij gladheid, natheid of andere slechte weersomstandigheden op pad hoefde voor de opleiding. En ook bij ziekte konden de lessen op de eigen locatie, of zonodig op een andere locatie gevolgd worden.

Om weer van deze voordelen te kunnen profiteren is besloten om vanaf de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie, dus echt gedurende de wintermaanden de lessen online te verzorgen met uitzondering van de doedagen.

Examens

Kennistoetsen worden online afgenomen. Essentieel is dat via het hoofdscherm de examenkandidaat in beeld is en via een tweede scherm (bijvoorbeeld van je smartphone) je beeldscherm. Oefenen hiermee kan op de vrijdagavond voorafgaand aan een week met kennistoetsen.

lessen

Alle lessen worden afgenomen via een zoomlink die ’s morgens om 8.00 uur door de administratie wordt verstuurd. Je kunt dan alvast inloggen. Om 9 uur begint de les (ook in Den Helder).

Omdat het volgen van online lessen veel concentratie vraagt, worden er sessies van drie kwartier les afgewisseld met een kwartier pauze. De lunchpauze bedraagt een uur zodat de student desgewenst naar buiten kan gaan.

Uiterlijk een week voor de lessen beginnen, worden nieuw startende studenten uitgenodigd voor een centrale online introductie bijeenkomst om hen op de hoogte te stellen van de werkwijze en de richtlijnen omtrent de lessen en om te oefenen met zoom