Lessen in tijden van Covid-19

Ondanks de corona richtlijnen is er tot nu toe er nog geen lesdag vervallen of verzet en zijn alle toetsen en examens volgens planning afgenomen. De resultaten van de toetsen en examens zijn volledig vergelijkbaar met die van voor de coronacrisis. Dus dat is erg goed nieuws.

hoe gaan we verder…

De afspraken en richtlijnen omtrent corona/Covid-19 kunnen elke dag veranderen, maar op dit moment (februari 2021) is dit de stand van zaken.

Examens

De meeste examens en herexamens worden online afgenomen. De praktijktoets doedagen wordt op locatie fysiek afgenomen met de student en twee docenten.

lessen

Zolang het moet geven we de meeste lessen online. Je hebt wel live les op je eigen lesdag met je eigen klasgenoten, van 9.00 tot 17.00 uur. De praktijkdagen worden wel op locatie met aangepaste omstandigheden fysiek gegeven. Zodra het verantwoord is, zal (een deel van) de lessen weer fysiek op locatie worden gegeven. Zonodig kunnen we per week een afweging maken wat verstandig en wenselijk is.

Uiterlijk een week voor de lessen beginnen, worden nieuw startende studenten uitgenodigd voor een centrale zoombijeenkomst om hen op de hoogte te stellen van de werkwijze en de richtlijnen omtrent de lessen.